ЛА МОНТИНА ФРАНЧАКОРТА

Лозарството в Ломабрдия винаги се е характеризирало с голяма диверсификация на производствените площи, които се отличават с климатични и географски условия: богатство, което се простира от терасовидните склонове на Валтелина, до морените на езерата Гарда и Изео, за да достигне до Апенинските хълмове на Олтрепо Павезе и долната долина на По.

В тези среди с рядка красота и чар, благодарение на изследванията и експериментите първо в лозето, а след това и в избата, ломбардската винена сцена се е развила през годините, достигайки днес някои от най-интересните нива на върхови постижения в Италия.

Подреди по