Изба Castelvecchio

Масиви с лозя

През осемдесетте години са засадени първите лозя на изба Кастелвекио, които сега се простират на над 40 хектара. Решаващият елемент за успеха при отглеждането на гроздето както тогава, така и сега се оказва наличието на вода.Типичен феномен на тази карстова земя е,че под повърхността и се намират естествени басейни, в които се събира и съхранява водата.От тези кладенци следва тръбопроводна система за капково напояване,която се простира на безброй километри, като доставя жизненоважната вода до корените на лозята.120-те хектара, които обграждат фермата, принадлежат към природен парк от варовити скали и червена почва, богати на черни минерали, заедно с това вятърът на Бора влияе също здравословно на лозята. Това са идеални условия за производство на върхови вина за велики личности.

Винарна изба

Една от опорите на лозовите масиви е съвременната винарска изба, където технологията и традицията съчетават силите си перфектно, за да гарантират постоянно качество в производството на вино.Редица от стоманени резервоари с различни размери съхраняват белите вина в процеса на рафиниране.Старата изба за червените вина се състои от две функционални и специализирани помещения: първото е разположено под основната изба. Другото, което е направено от камък е изцяло погребано под лозята и се използва за отлежаването на най-престижните червени.Виното се пречиства тук, в този храм на вкуса, в продължение на две или три години в повече от 500 дървени бъчви от стотици видове различен произход.Опитът, страстта и уважението към карстовата среда са най-важната съставка на нашите вина.

Изба Castelvecchio
Подреди по